prev next

บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และสินค้าต่างๆ โดยเฉพาะเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ นอกจากนี้ การให้บริการหลังการขายโดยทีมงานที่มีประสบการณ์และความชำนาญในธุรกิจที่ยาวนานที่ยาวนานมากกว่า 20 ปี จึงสามารถมั่นใจและเชื่อถือได้สำหรับการให้บริการหลังการขาย


ผลิตภัณฑ์และบริการ (Products & Services)

การบริการ (Services)

  • การฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลทั่วไป (Basic Life Support for Non-Healthcare Provider) สำหรับประชาชนทั่วไป ตามแนวทางปฏิบัติล่าสุด (2015 CPR Guideline)
  • หุ่นฝึก (Manikins) และเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติสำหรับฝึกอบรม (AED Trainer)

ผลิตภัณฑ์ (Products)

  • เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator: AED) เพื่อการใช้งานโดยบุคคลทั่วไป (Non-Healthcare Provider) และบุคคลากรทางการแพทย์ (Healthcare Provider)
  • เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า (Professional Defibrillators) เพื่อการใช้งานโดยบุคคลากรทางการแพทย์ (Healthcare Provider) เท่านั้น
  • เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound System) เครื่องติดตามการทำงานสัญญาณชีพ (Vital Sign Monitor)
  • เครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล (Digital X-ray) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ (Mobile Digital X-ray) 
  • เครื่องเอกซเรย์ทางด้านทันตกรรม (Dental X-ray) เครื่องเลเซอร์ทันกรรม (Dental Laser) ชุดเก้าอี้ทันตกรรม (Dental Unit) และตู้อบฆ่าเชื้อด้านทันกรรม (Autoclave)
  • เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั่วไป

การนำเสนอผลิตภัณฑ์และสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทั้งบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง ทั้งนี้ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าและพันธมิตรทางการค้า บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงมีความตั้งใจและมุ่งมันอย่างสูงสุดเพื่อให้การดำธุรกิจและการดำเนินงานต่างๆ เป็นที่ยอมรับและเชื่อมันจากลูกค้าและพันธมิตรในระยะยาว ด้วยวิสัยทัศน์ของผุ้บริหารที่เข้าใจตลาดและลูกค้าในกลุ่มธุรกิจเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากประสบการณ์ในธุรกิจที่ยาวนาน เพื่อการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนผลิตภัณฑ์และบริการ [Products & Solutions]

ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์และบริการ...

prev next

วิดีโอ สาธิตการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลทั่วไป

ผลิตภัณฑ์ใหม่ (Products Updated)

เก้าอี้เคลื่อนย้ายอพยพลงบันไดกรณีฉุกเฉิน (Emergency Evacuation Chair) ผลิตภัณฑ์ EVAC+CHAIR

CardiLink ระบบติดตามการทำงานระยะไกลพร้อมระบบระบุพิกัดตำแหน่ง (AED Remote Monitoring and GPS Tracking Solutions)

ข้อมูลการศึกษาในต่างประเทศสำหรับการติดตั้งเครื่อง AED ในที่สาธารณะ พบว่ามีจำนวนมากกว่า >21% ไม่พร้อมใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นจากหลายสาเหตุ โดยเฉพาะแบตเตอร์รี่ไม่สามารถปล่อยพลังงานเพื่อทำการช็อคได้ ทำให้โอกาสรอดชีวิตของผู้ประสบภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน (Sudden Cardiac Arrest) ลดลงอย่างมาก ดังนั้น การติดตั้ง AED ในที่สาธารณะ ไม่เพียงพิจารณาในคุณสมบัติต่างๆ ของเครื่องระบบการตรวจสอบและการดูแลบำรุงรักษาที่สามารถทำได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้เครื่องพร้อมใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้ตลอดเวลา (100% Readiness)


CardiAid AED จึงมาพร้อมกับ CardiLink ระบบติดตามการทำงานเครื่อง AED และระบุพิกัดตำแหน่ง ผลิตภัณฑ์มาตรฐานประเทศเยอรมัน (Made in German) ที่สามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ เพื่อช่วยให้การตรวจสอบสถานะการทำงานและระบุพิกัดตำแหน่ง (AED Monitoring and GPS Tracking Solutions) ทำได้ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถตรวจสอบสถานะของเครืองได้ไม่น้อยกว่า 32 พารามิเตอร์ สามารถรองรับระบบซิมการ์ดสำหรับการใช้งานในเครือข่ายต่างๆ อาทิ เช่น GSM 2G/2.5G ช่วยให้การตรวจสอบสถานะความพร้อมการใช้งานของเครื่อง AED ได้ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงการระบุตำแหน่งแบบ ณ เวลาปัจจุบัน (Real-Time) โดยสามารถระบุตำแหน่ง AED บนแผนที่อิเลคทรอนิกส์ (AED on the Map) รวมถึงการตั้งค่าระบบเพื่อป้องกันการโจรกรรมกรณีการติดตั้งเครื่องในที่สาธารณะ สามารถทำการตั้งค่าแจ้งเตือนผ่านอีเมลล์/ข้อความ (e-mail/SMS) เมื่อมีความเคลื่อนไหวของเครื่อง (Motion Detect) หรือการเปิดใช้งานเครือง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

หุ่นฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ผลิตภัณฑ์ PRACTI-MAN ADV 


ภาพกิจกรรม [Photos Gallery]

prev next

ข่าวสาร [News Release]

prev next