ผู้นำเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ CardiAid AED เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า (Professional Defibrillator) CardiAid PRO+
เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี ยี่ห้อ SIEMENS เครื่องติดตามการทำงานคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Star 60, Star 90, Skyline 55 Central Monitor
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่น ๆ (Other Medical Devices)