ประกอบกิจการสั่งนำเข้าสินค้าและจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ โดยให้บริการด้านร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์