เครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอลและอนาล็อก


SKANRAY SkanRAD

คุณลักษณะ

 • ขนาดกำลังวัตต์ 45kW ระบบคลื่นความถี่สูง (HF Fixed RAD System)
 • ความต่างศักดิ์ (kVp Range) ขนาด 40kV-125kV
 • กระแส (mA) ในช่วง 10mA-600mA
 • ระบบเบรคขณะปฏิบัติงานกรณีระบบขัดข้อง (Fail-safe brake operation)
 • ขั้้วแอโนดแบบหมุน (Rotating Anode) พร้อมโฟกัสสองชุด (Dual Focal Spots)
 • เตียงเอ็กซเรย์แบบยึดกับที่ สามารถเคลื่อนที่ได้ 4 ทิศทาง (Fixed Height 4 Way Floating Table)
 • ชุดรับภาพใต้เตียง (Under Table Bucky) สามารถเลื่อนตำแหน่งได้อิสระสามารถใช้งานได้ทั้งระบบฟิล์มและระบบ CR Cassette (Film or CR cassette)
 • ระบบมอเตอร์สำหรับการเลื่อนหลอดเอกซเรย์ในแนตั้ง (Motorized Vertical Movement for tubehead)
 • ชุดแผงควบคุมการทำงานหลอดเอกซเรย์ (Tubehead Console) สามารถทำการล็อคและปล่อยล็อคหลอดเอกซเรย์ด้วยระบบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
 • มีระบบการสั่งงานเคลื่อนที่พร้อมกันระหว่างหลอดเอกซเรย์และชุดรับภาพ (Synchronized movement with Chest Stand)
 • ระบบซอร์ฟแวร์สำหรับควบคุมการถ่ายภาพรังสีและแหล่งกำเนิดเอกซเรย์ (Software for Generator & Exposure Control)