เครื่องเอกซเรย์ดิจิตอลเคลื่อนที่


เครื่องเอกซเรย์ดิจิตอลเคลื่อนที่ รุ่น SkanMobile-Digit

คุณลักษณะ

  • เครื่องเอกซเรย์ความถี่ 200 kHz กำลังวัตต์ขนาด 4 kW กระแสไฟฟ้าสูงสุดเท่ากับ 100mA ระบบความถี่สูงพร้อมชุดแปลงสัญญาณภาพเป็นดิจิตอล (Mobile HF XRay with Computed Radiography)
  • เทคโนโลยีแบบ True flat scan path
  • จอภาพสำหรับแผงควบคุมการทำงานเป็นระบบสัมผัสขนาดใหญ่ (Large touch screen with intuitive interface)
  • สามารถถ่ายภาพได้มากกว่า 200,000 ภาพ โดยไม่มีสัญญาณรบกวน (Artifact free images)
  • มีระบบการป้องกันรังสี (Negligible leakage radiation)
  • รองรับระบบ PACS และการส่งภาพผ่านเครือข่ายมาตรฐาน DICOM 
  • คอลลิเมเตอร์ของหลอดเอกซเรย์สามารถหมุน (Collimator Rotation) ได้ไม่น้อยกว่า ±90°
  • หลอดเอกซเรย์สามารถปรับหมุนได้ (Tube-head rotation)
  • เหมาะสำหรับการใช้งานในแผนก NICU, ICU, Trauma, Ortho และ Wards