เครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล


SKANRAY SKANDR

คุณลักษณะ

  • กำลังวัตต์ขนาด 45kW-80kW ระบบคลื่นความถี่สูงพร้อมระบบรับภาพรังสีเอกซเรย์แบบดิจิตอล (HF Flat panel Digital Radiography Platform)
  • ความต่างศักดิ์ (kVp Range) อยู่ที่ระดับ 50-150 โวลท์
  • ค่ากระแส (mA Range) อยู่ที่ระดับ 160-1000 มิลลิแอมแปร์
  • การประมวลผลขนาด 16 บิท ขนาดชุดรับภาพเท่ากับ 16”x16”/ 17”x17” ระบบ CsI Flat panel Detector
  • มีระบบป้องกันการชนกระแทก (Intelligent anti-collision system)
  • ระบบการควบคุมการทำงานแบบมอเตอร์ทั้งระบบ (All movements motorized)
  • มีระบบการจัดตำแหน่งแบบอัตโนมัติ (Integrated auto-positioning)