ตู้อบฆ่าเชื้อสำหรับทันตกรรม (Dental Autoclave)


Skan Sterili

คุณลักษณะ

  • ตู้อบฆ่าเชื้อ รุ่น SkanSterili ออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัด ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครโพรเซสเซอร์ (Micro-processor Control) ด้วยระบบปรับแรงดันสูญญากาศ (Multi-Stage Vacuum System) ที่มีประสิทธิภาพเพื่อไล่อากาศแม้ในในวัสดุลักษณะกลวงและมีรูพรุน
  • ระบบสร้างไอน้ำแบบพิเศษ ด้วยระบบแผงวงจรที่มีประสิทธิภาพและระบบควบคุมอิเลคทรอนิคส์ที่ทันสมัย
  • ระบบสิทธิบัตรในการป้องกันความปลอดภัยด้วยไฟฟ้าเครื่องกลแบบสามชั้น (Electromechanical Triple Protection System) เพื่อให้มั่นใจว่าประตูล็อคและปิดสนิทเพื่อป้องกันอากาศเข้าออกได้อย่างสมบูรณ์
  • ระบบการประมวลผลอัตโนมัติ (Integral process self evaluation system) ออกแบบเพื่อช่วยเพิ่มความมั่นใจสำหรับการควบคุม 3 พารามิเตอร์ (อุณหมภูมิ (Temperature) ความดัน (Pressure) และเวลา (Time)
  • ตั้งโปรแกรมการทำงานได้ 5 และสามารถกำหนดการทดสอบแบบ Custom Cycle + 2 Test Cycles ได้
  • สามารถเชื่อมต่อข้อมูลผ่านทาง USB Port ทางด้านหน้า (front) และพิมพ์ข้อมูลออกทางเครื่องพิมพ์มาตรฐานทั่วไปได้จากด้านหลังเครื่อง (Standard Printer Port)