Practi-Man Advance

คุณลักษณะ

หุ่นจำลองการฝึกอบรมการช่วยช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแบบครึ่งตัว ใช้สำหรับฝึกอบรมการกู้ชีพ (Cardiopulmonary Resuscitation: CPR Training) โดยสามารถปรับฟังค์ชันการฝึกอบรมสำหรับผู้ใหญ่ (Adult) และเด็กโต (Child) ในหุ่นชุดเดียวกันได้ รวมทั้งสามารถทำการฝึกอบรมการช่วยหายใจทั้งแบบเปิดทางเดินหายใจด้วยวิธีกดหน้าผากเฉยคายและบีบจมูก (Head-Tilt Chin Lift) และแบบประคองขากรรไกร (Jaw Thrust Maneuver) ได้

  • หุ่นฝึกอบรมมาตรฐานยุโรป (CE Markin) หรับผู้ใหญ่และเด็กโต (2-in-1 Adult and Child) มีขนาดใกล้เคียงคนจริงแบบครึ่งตัว ทำจากวัสดุอย่างดี แข็งแรงทนทานใช้ในการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
  • สามารถ เปิด/ปิดเสียงคลิ๊ก (Clicker) ในการบอกความลึกของการกดหน้าอกได้
  • สามารถปรับระดับเสียงคลิ๊ก (Clicker) เพื่อให้ได้ความลึกกรณีฝึกกดหน้าอกในผู้ใหญ่ (Adult) และสำหรับฝึกกดหน้าอกในเด็กโต (Child) ได้
  • สามารถถอดเปลี่ยนใบหน้าหุ่นและปาก รวมทั้งหน้าอกและปอดของหุ่น เพื่อการทำความสะอาดหรือเปลี่ยนชุดเมื่อเกิดการชำรุดเสียหายได้
  • ศีรษะของหุ่นสามารถจับเคลื่อนไหวเพื่อการฝึกสอนการเปิดทางเดินหายใจด้วยวิธีทำการกดหน้าผากและเชยคางได้ (Head Tilt and Chin Lift) และแบบประคองขากรรไกรได้ (Jaw Thrust Maneuver) ได้
  • ขนาดของหุ่นมีความสูงเท่ากับ 52.5 เซนติเมตร ความหนาของตัวหุ่นเท่ากับ 17.8 เซนติเมตร ความกว้างของตัวหุ่นเท่ากับ 29.9 เซนติเมตร
  • น้ำหนักตัวหุ่นรวมแบตเตอร์รี่ไม่เกิน 2.2 กิโลกรัม
  • ผ่านการรับรองมาตรฐาน CE และมาตรฐาน TUV ของยุโรป