ข่าวสารและกิจกรรม


บริษัทมิตซูบิชิ ออโตพาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด ได้ติดตั้งเครืองฟ้นคืนคลื่นหัวจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ CardiAid AED จำนวน 5 เครื่อง พร้อมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสุตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนทั่วไป (Basic Life Support for Non-Healthcare Provider) ให้กับพนักงานของบริษัทจำนวน 4 รุ่น ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่บริษัทมิตซูบิชิ ออโตพาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซีบอร์ด จังหวัดระยอง

บริษัทมิตซูบิชิ อิเลคทรอนิกส์ ออโตพาร์ท จำกัด ได้ติดตั้งเครืองฟ้นคืนคลื่นหัวจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ CardiAid AED จำนวน 5 เครื่อง เพื่อไว้ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน (Sudden Cardiac Arrest) พร้อมจัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสุตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนทั่วไป (Basic Life Support for Non-Healthcare Provider) ให้กับพนักงานของบริษัทจำนวน 4 รุ่น จำนวนกว่า 100 คน โดยทีมวิทยากรบริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ในระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่บริษัทมิตซูบิชิ ออโตพาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซีบอร์ด จังหวัดระยอง

ดูข้อมูลบริษัทมิตซูบิชิ อิเลคทรอนิกส์ ออโตพาร์ท จำกัด เพิ่มเติมได้ที่ https://careers.mitsubishielectric.co.th/about-us/


บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ส่งมอบเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี (Digital Color Doppler Ultrasound System) ผลิตภัณฑ์ SIEMENS รุ่น ACUSON NX Series ผลิตภัณฑ์ประเทศเยอรมัน มาตรฐานยุโรปและผ่านรับรองโดยองค์การอาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมริกา (US FDA) สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ส่งมอบเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี (Color Doppler Ultrasound) ผลิตภัณฑ์ SIEMENS รุ่น ACUSON NX Series ผลิตภัณฑ์ประเทศเยอรมัน มาตรฐานยุโรปและผ่านรับรองโดยองค์การอาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมริกา (US FDA) จำนวน 4 เครื่อง พร้อมสอนการใช้งานให้กับแพทย์และเจ้าหน้าที่ สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อติดตั้ง ณ โรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดสมุทรปราการ ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 090 987 5629 หรืออีเมลล์ sales.medilife@gmail.com หรือเยี่ยมชมเว็บใซต์บริษัทได้ที่ www.medilife.co.th


บริษัทมิตซุยออยล์ เอ็กโปลเรชั่น จำกัด จัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสุตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนทั่วไป (Basic Life Support for Non-Healthcare Provider) ให้กับผู้บริหารของบริษัท จำนวน 2 รุ่น วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่บริษัทมิตซุยออยล์ เอ็กโปลเรชั่น จำกัด ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนสาธร

บริษัทมิตซุยออยล์ เอ็กโปลเรชั่น จำกัด จัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสุตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนทั่วไป (Basic Life Support for Non-Healthcare Provider) ให้กับผู้บริหารของบริษัท จำนวน 2 รุ่น ซึ่งทางบริษัทได้ทำการติดตั้งเครื่องฟื้นคืนคืนหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ไว้เพื่อคอยช่วยเหลือพนักงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยทีมวิทยากรบริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่บริษัทมิตซุยออยล์ เอ็กโปลเรชั่น จำกัด ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนสาธร 

ดูข้อมูลบริษัทมิตซุยออยล์ เอ็กโปลเรชั่น จำกัด เพิ่มเติมได้ที่ http://www.mitsui.com/index.html


บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ส่งมอบเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี (Digital Color Doppler Ultrasound System) ผลิตภัณฑ์ SIEMENS รุ่น ACUSON NX Series ผลิตภัณฑ์ประเทศเยอรมัน มาตรฐานยุโรปและผ่านรับรองโดยองค์การอาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมริกา (US FDA) สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ส่งมอบเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี (Color Doppler Ultrasound) ผลิตภัณฑ์ SIEMENS รุ่น ACUSON NX Series ผลิตภัณฑ์ประเทศเยอรมัน มาตรฐานยุโรปและผ่านรับรองโดยองค์การอาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมริกา (US FDA) จำนวน 4 เครื่อง พร้อมสอนการใช้งานให้กับแพทย์และเจ้าหน้าที่ สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อติดตั้ง ณ โรงพยาบาลปทุมราชวงษ์ศา ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 090 987 5629 หรืออีเมลล์ sales.medilife@gmail.com หรือเยี่ยมชมเว็บใซต์บริษัทได้ที่ www.medilife.co.th


บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ส่งมอบเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี (Digital Color Doppler Ultrasound System) ผลิตภัณฑ์ SIEMENS รุ่น ACUSON NX Series ผลิตภัณฑ์ประเทศเยอรมัน มาตรฐานยุโรปและผ่านรับรองโดยองค์การอาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมริกา (US FDA) จำนวน 4 เครื่อง สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ส่งมอบเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี (Color Doppler Ultrasound) ผลิตภัณฑ์ SIEMENS รุ่น ACUSON NX Series ผลิตภัณฑ์ประเทศเยอรมัน มาตรฐานยุโรปและผ่านรับรองโดยองค์การอาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมริกา (US FDA) จำนวน 4 เครื่อง พร้อมสอนการใช้งานให้กับแพทย์และเจ้าหน้าที่ สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี เพื่อติดตั้ง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) ต่างๆ ในจังหวัดราชบุรี ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560 #คลินิกหมอครอบครับ [Primary Care Cluster]

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 090 987 5629 หรืออีเมลล์ sales.medilife@gmail.com หรือเยี่ยมชมเว็บใซต์บริษัทได้ที่www.medilife.co.th


อุทยานแห่งชาตหมู่เกาะสิมิลัน (Similan National Park) จัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลทั่วไป (Basic Life Support for Non-Healthcare Provider) ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของอุทยาน ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พร้อมติดตั้งเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ CardiAid AED ไว้ในพื้นที่บริเวณอุทยานเพื่อรับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน (Similan National Park) จัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลทั่วไป (Basic Life Support for Non-Healthcare Provider) ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของอุทยาน ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นและพร้อมกันนี้ได้มีการติดตั้งเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (CardiAid AED) ไว้ในพื้นที่อุทยาน เพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยวหรือกรณีมีผู้ประสบเหตุภาวะหัวใจหยุดเต้นฉับพลันจากกรณีต่างๆ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ทั้งหมดจากอุทยานเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ 

ข้อมูลเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาสิมิลัน http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php


จัดหลักสูตรฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support for Non-Healthcare Provider: BLS-NHCP) ให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทไดโด อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมส่งมอบเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ CardiAid AED เมื่อ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

จัดหลักสูตรฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support for Non-Healthcare Provider: BLS-NHCP) ให้กับเจ้าหน้าที่ของ Dido Electronics (Thailand) Company Limited เมื่อวันที่ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โดยมีการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฏีและฝึกทักษะการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้ถูกต้องและสามารถทำการช่วยชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นให้เกิดทักษะกับผู้เข้าฝึกอบรมให้สามารถนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภาวะหัวใจได้อย่างถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติล่าสุด (2015 CPR Guideline) โดยมีการฝึกอบรมร่วมกับหุ่นฝึกอบรมที่ได้มาตรฐาน สามารถวัดประสิทธฺภาพการกดหน้าอกและการช่วยหายใจได้ เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารช่วยชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ (Quality CPR) รวมทั้งการทดสอบความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจและติดตั้งเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้า CardiAid AED เพื่อความพร้อมและสามารถช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินมีผู้ประสบภาวะหัวใจหยุดเต้นฉับพลันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Dido Electronics (Thailand) Co., Ltd. ได้ที่ http://www.daido-electronics.co.jp


อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา (Ao Phang-Nga National Park) จัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลทั่วไป (Basic Life Support for Non-Healthcare Provider) ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของอุทยาน ระหว่างวันที่ 6-9 ตุลาคม พ.ศ. 2560 พร้อมติดตั้งเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ CardiAid AED ไว้ในพื้นที่บริเวณอุทยาน

อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา (Ao Phang-Nga National Park) จัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลทั่วไป (Basic Life Support for Non-Healthcare Provider) ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของอุทยาน ระหว่างวันที่ 6-9 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นและพร้อมกันนี้ได้มีการติดตั้งเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (CardiAid AED) ไว้ในพื้นที่อุทยาน เพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยวหรือกรณีมีผู้ประสบเหตุภาวะหัวใจหยุดเต้นฉับพลันจากกรณีต่างๆ ซึ่งจัดฝึกอบรม โดยมีทีมวิทยากรฝึกอบรมที่ผ่านการรับรองโดยคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิตแห่งประเทศไทย (Thai Resuscitation Council: TRC) สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (The Heart Association of Thailand under the Royal Patronage) ซึ่งมีเจ้าหน้าที่เกือบทั้งหมดจากอุทยานเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ และทีมเจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาตินพรัตน์ธาราและหมู่เกาะพีพี (www.facebook.com/phiphi.npthara) เข้าร่วมอบรมฟื้นฟูเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในครั้งนี้จำนวนมาก

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาได้ที่ www.phangnga.go.th

สอบถามรายละเอียดการฝึกอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (BLS) หรือผลิตภัณฑ์เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ (CardiAid AED) ได้ที่หมายเลข 090 987 5629 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.medilife.co.th


บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดหลักสูตรฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) สำหรับพนักงานรัตตินันท์คลินิก (Rattinan Clinic) จำนวน 1 รุ่น วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560 

บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดหลักสูตรฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) สำหรับพนักงานรัตตินันท์คลินิก วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นคลินิกศัลยกรรมความงามที่มีชื่อเสียง เพื่อให้พนักงานได้ฟื้นฟูและเตรียมพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินมีผู้ประสบภาวะหัวใจหยุดเต้นฉับพลัน (Sudden Cardiac Arrest) ให้สามารถช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที โดยทีมวิทยากรบริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 6 ท่าน ซึ่งรับรองโดยคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิตแห่งประเทศไทย (Thai Resuscitation: TRC) สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (The Heart Association of Thailand under the Royal Patronage) เพื่อให้การฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ให้กับผู้เข้าฝึกอบรมจำนวน 36 คน พร้อมทั้งการสอบทฤษฏีเพื่อทบทวนความรู้และทดสอบปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและทักษากับผู้เข้าฝึกอบรม

ดูรายละเอียดเกียวกับรัตตินันคลินิกดูเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/rattinanclinic

สอบถามหลักสูตรฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานหรือเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ CardiAid AED ได้ที่ 090 987 5629 หรือดูข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ที่ www.medilife.co.th


บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดหลักสูตรฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลทั่วไป (Basic Life Support for Non-Healthcare Provider: BLS-NHCP) ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สีพระยา วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 256

บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดหลักสูตรฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลทั่วไป (Basic Life Support for Non-Healthcare Provider: BLS-NHCP) ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สีพระยา วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 โดยมีทีมวิทยากรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (BLS Instructor) จำนวน 6 ท่าน รับรองโดยคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต (Thai Resuscitation Council: TRC) สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อให้การฝึกอบรมกับผู้เข้าอบรม ทั้ง 42 ท่าน โดยมีผู้อำนวยการศูนย์มาร่วมเป็นประธานกล่าวเปิดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ การฝึกอบรมมีทั้งภาคทฤษฏีและฝึกปฏิบัติเพื่อให้การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานทำได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นให้เกิดทักษะกับผู้เข้าฝึกอบรมให้สามารถนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภาวะหัวใจได้อย่างถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติล่าสุด (2015 CPR Guideline) ร่วมกับหุ่นฝึกอบรมที่ได้มาตรฐานและสามารถวัดประสิทธฺภาพการกดหน้าอกและสามารถฝึกการช่วยหายใจ เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารช่วยชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ (Quality CPR) และมีการทดสอบภาคทฤษฏีและปฏิบัติเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าอบรมเพื่อเตรียมพร้อมรับเหตุฉุกเฉิน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สีพระยา [https://www.facebook.com/hc23siphaya]

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมบริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัดได้ที่ www.medilife.co.th/news


บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดหลักสูตรฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลทั่วไป (Basic Life Support for Non-Healthcare Provider: BLS-NHCP) ให้กับบริษัทแอสเซ็ทไวส์ (ประเทศไทย) จำกัด [AssetWise (Thailand) Co., Ltd.] วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560

บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดหลักสูตรฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลทั่วไป (Basic Life Support for Non-Healthcare Provider: BLS-NHCP) ให้กับบริษัทแอสเซ็ทไวส์ (ประเทศไทย) จำกัด [AssetWise (Thailand) Co., Ltd.] วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560 ซึ่งผู้บริหารได้เห็นความสำคัญในการช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้นกรณีเกิดเหตุมีผู้ประสบภาวะหัวใจหยุดเต้นฉับพลัน (Sudden Cardiac Arrest Victims) จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมให้กับพนักงานและเจ้าหน้าที่จากโครงการต่างๆ ทุกโครงการ โดยมีทีมวิทยากรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (BLS Instructor) 7 ท่าน ซึ่งทีมวิทยากรรับรองโดยคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิตแห่งประเทศไทย (Thai Resuscitation Council: TRC) สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย (The Heart Association of Thailand under the Royal Patronage) เพื่อให้การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกับผู้เข้าอบรมจำนวนรุ่นละ 42 ท่าน จากทุกโครงการ โดยการฝึกอบรมมีทั้งภาคทฤษฏีและการฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะในการช่วยชีวิตจริงกับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภาวะหัวใจหยุดเต้นฉับพลัน (Sudden Cardiac Arrest) ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพได้ทันท่วงที โดยหลักสูตรฝึกอบรมเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติล่าสุด (2015 CPR Guideline) ซึ่งการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจะได้ฝึกร่วมกับอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน เช่น หุ่นฝึกที่สามารถวัดประสิทธฺภาพการกดหน้าอก (Chest Compression) และสามารถทำการฝึกการช่วยหายใจ (Breathing) ได้ เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถช่วยชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ (Quality CPR) นอกจากนี้ ยังมีการทดสอบภาคทฤษฏีและสอบการปฏิบัติ เพื่อเป็นการซ้อมแผนรับมือเหตุการณ์จริง รวมทั้งเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าอบรม

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บริษัทไวส์แอทเซ็ท (ประเทศไทย) จำกัด www.assetwise.co.th หรือ https://www.facebook.com/AssetWiseThailand/

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมบริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัดได้ที่ www.medilife.co.th/news


บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ส่งมอบตู้เก็บเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED Kiosk) ให้กับโรงพยาบาลศิริราชปิยะมหาการุณ (SiPH) เพื่อติดตั้งบริเวณภายในอาคารตามจุดที่มีผู้มาใช้บริการในโรงพยาบาล วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2560

บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ส่งมอบตู้เก็บเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED Kiosk) ให้กับโรงพยาบาลศิริราชปิยะมหาการุณ (SiPH) เพื่อติดตั้งบริเวณภายในอาคารตามจุดที่มีผู้มาใช้บริการในโรงพยาบาล วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2560 ซึ่งตู้เก็บเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED Kiosk) พร้อมระบบสัญญาณเตือนด้วยเสียงและไฟกระพริบ (Audio and Visual Alarm) เพื่อให้บุคคลที่่อยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุ สามารถกดปุ่มฉุกเฉินเพื่อร้องขอความช่วยเหลือ (Emergency Button) และสามารถนำเครื่อง AED ออกจากตู้เพื่อไปใช้ช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุผู้ประสบภาวะหัวใจหยุดเต้นฉับพลัน (Sudden Cardiac Arrest) ในพื้นที่บริเวณใกล้ๆ ได้อย่างทันท่วงที

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงพยาบาลศิริราชปิยะมหาการุณย์ ได้ที่ (http://www.siphhospital.com)

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมบริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัดได้ที่www.medilife.co.th/news


กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (Department of Traditional and Alternative Medicine) กระทรวงสาธารณสุข จัดหลักสูตรฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานจำนวนกว่า 100 คน และซ้อมแผนเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน ณ ห้องประชุม ๑ อาคารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (Department of Traditional and Alternative Medicine) กระทรวงสาธารณสุข จัดหลักสูตรฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานจำนวนกว่า 100 คน และซ้อมแผนเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน ณ ห้องประชุม ๑ โดยมี นพ. ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มาเป็นประธานพร้อมกล่าวถึงความเป็นมาและความสำคัญในการจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ ณ อาคารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560 พร้อมกับมีการติดตั้งเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator) ยี่ห้อ CardiAid AED ไว้ตามอาคาร ให้สามารถนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภาวะหัวใจหยุดเต้นฉับพลันได้ทันท่วงที


บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดหลักสูตรฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) ให้กับเจ้าหน้าที่ของคลินิกศัลยกรรมความงาม ภิญญาดาคลินิก (Pinyada Clinic) วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560

บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดหลักสูตรฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) ให้กับเจ้าหน้าที่ของคลินิกศัลยกรรมความงาม ภิญญาดาคลินิก (Pinyada Clinic) วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560 โดยมีการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฏีและฝึกทักษะการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้ถูกต้องและสามารถทำการช่วยชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นให้เกิดทักษะกับผู้เข้าฝึกอบรมให้สามารถนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภาวะหัวใจได้อย่างถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติล่าสุด (2015 CPR Guideline) โดยมีการฝึกอบรมร่วมกับหุ่นฝึกอบรมที่ได้มาตรฐาน สามารถวัดประสิทธฺภาพการกดหน้าอกและการช่วยหายใจได้ เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารช่วยชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ (Quality CPR) รวมทั้งการทดสอบความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าอบรม นอกจากนี้ ภิญญาดาคลินิก โดยทางคลินิกได้เห็นความสำคัญและติดตั้งเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้า CardiAid AED เพื่อความพร้อมและสามารถช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินมีผู้ประสบภาวะหัวใจหยุดเต้นฉับพลันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ภิญญาดาคลินิก ได้ที่ https://www.facebook.com/PinyadaClinic/

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของบริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัดได้ที่ www.medilife.co.th/news


ธนาคารออมสิน (Government Saving Bank)  สำนักงานใหญ่ ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลทั่วไป (Basic Life Support for Non-Healthcare Provider) ให้กับพนักงานของธนาคาร จำนวน 2 รุ่น ในวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 หอประชุมบุรฉัตร อาคาร 1 ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ โดยมี คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมและกล่าวถึงความเป็นมาของโครงการและการให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของพนักงานและลูกค้าที่มาใช้บริการ

ทั้งนี้ ทางผู้บริหารธนาคารได้เล็งเห็นความสำคัญสำหรับการให้ความรู้กับพนักงานของธนาคารเพื่อให้มีความรู้การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือมีผู้ประสบภาวะหัวใจหยุดเต้นฉับพลันได้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรม 2 รุ่น รุ่นละ 42 คน ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการติดตั้งเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ CardiAid AED ไว้ตามอาคารต่างๆ สำนักงาน ห้องประชุม ศูนย์อาหาร สนามกีฬา ฟิตเนสและสถานที่ต่างๆ ครอบคลุมพื้นที่ธนาคารเพื่อให้สามารถนำไปใช้ช่วยผู้ประสบภาวะหัวใจหยุดเต้นฉับพลันได้ภายใน 4 นาที เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทันท่วงที

ข้อมูลเพิ่มเติม www.facebook.com/medilife.thailand


ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร จัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) สำหรับพนักงานและอาสาสมัครในพื้นที่ พร้อมซ้อมแผนปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อม กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเมื่อมีผู้ประสบภาวะหัวใจหยุดเต้นฉับพลัน วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ศูนย์บริการสาธารณสุข ทับเจริญ

ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร จัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) สำหรับพนักงานและอาสาสมัครในพื้นที่ พร้อมซ้อมแผนปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อม กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเมื่อมีผู้ประสบภาวะหัวใจหยุดเต้นฉับพลัน จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 42 คน พร้อมฝึกอบรมการใช้งานเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ให้กับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) นับเป็นปีที่ 2 ต่อเนื่อง วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข ทับเจริญ จัดฝึกอบรมโดยทีมวิทยากรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (BLS Instructor) บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักแพทย์กรุงเทพมหานคร ได้ที่ www.facebook.com/ศูนย์-56-ทับเจริญ-113437745658461

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของบริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัดได้ที่ www.medilife.co.th/news


ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลทั่วไป (Basic Life Support for Non-Healthcare Provider) จำนวน 2 รุ่น ในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ห้องประชุมอาคาร 72 ปี ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน

ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลทั่วไป (Basic Life Support for Non-Healthcare Provider) จำนวน 2 รุ่น ในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ห้องประชุมอาคาร 72 ปี ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน

ทั้งนี้ ทางผู้บริหารธนาคารได้เล็งเห็นความสำคัญสำหรับการให้ความรู้กับพนักงานของธนาคารเพื่อให้มีความรู้ขั้นพื้นฐานสำหรับการช่วยชีวิตกรณีเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นฉับพลันได้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรม 2 รุ่น รุ่นละ 42 คน ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการติดตั้งเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ CardiAid AED ไว้ตามอาคารต่างๆ สำนักงาน ห้องประชุม ศูนย์อาหาร สนามกีฬา ฟิตเนสและสถานที่ต่างๆ ครอบคลุมพื้นที่ธนาคารเพื่อให้สามารถนำไปใช้ช่วยผู้ประสบภาวะหัวใจหยุดเต้นฉับพลันได้ภายใน 4 นาที เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทันท่วงที

ข้อมูลเพิ่มเติม www.facebook.com/medilife.thailand


บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดหลักสูตรฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) ให้กับเจ้าหน้าที่พนักงาน จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 36 คน วันที่ 20 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 ณ คลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครจังหวัดระยอง 

โดยคลินิกได้มีการติดตั้งเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ CardiAid AED ไว้ประจำหน่วยงานเพื่อไว้คอยช่วยเหลือผู้ประสบภาวะหัวใจหยุดเต้นฉับพลัน กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

ข้อมูลเพิ่มเติม www.facebook.com/medilife.thailand


ติดตั้งเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ CardiAid AED ตามอาคารต่างและชั้นต่างๆ ไว้คอยช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน มีผู้ประสบภาวะหัวใจหยุดเต้นฉับพลัน หรับธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ วันที่ 18 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่

ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน ซึ่งมีพนักงานทำงานประจำกว่า 5,000 คน นอกจากนี้ ยังมีลูกค้าที่มาใช้บริการธนาคารจำนวนมากในแต่ละวัน ผู้บริหารได้เล็งเห็นความสำคัญในการติดตั้งเครื่อง CardiAid AED ไว้ตามอาคารและศูนย์บริการต่างๆ ไว้ทั่วบริเวณพื้นที่ธนาคาร เช่น อาคารบริการลูกค้า สนามกีฬา ศูนย์ออกกำลังกาย สำนักงานธุรกิจตามช้่นต่างๆ เพื่อไว้คอยช่วยเหลือผู้ประสบภาวะหัวใหญ่หยุดเต้นฉับพลัน กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น 

ข้อมูลเพิ่มเติม www.facebook.com/medilife.thailand


ร่วมจัดแสดงสินค้าในงาน "ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ" ครั้งที่ 31 วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้า ไบเทค บางนา (BITEC International Trade and Convention Center) 

บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมจัดแสดงสินค้าในงาน "ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ" ครั้งที่ 31 วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้า ไบเทค บางนา (BITEC International Trade and Convention Center) ซึ่งได้นำผลิตภ์ณฑ์เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ยี่ห้อ CardiAid เทคโนโลยีจากประเทศเยอรมัน พร้อมอุปกรณ์สำหรับจัดฝึกอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขึ้นพื้นฐานมา (Basic Life Support Learning Tools) เช่น หุ่นฝึกอบรม Brayden Manikin เครื่อง CardiAid Trainer สำหรับฝึกอบรม เป็นต้น แสดงในงานด้วย ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงานและเยี่ยมชมบูธให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

ติดต่อสอบถ้าข้อมูลได้ที่ +66 9 0987 5629 และสามารถดูข้อมูลและรายละเอียดผลิตภัณฑ์ได้ที่ www.medilife.co.th/products


จัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support for Non-Healthcare Provider) ให้กับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิสูงเนินสงเคราะห์สว่างแสงธรรมธรรมสถาน จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support for Non-Healthcare Provider) ให้กับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิสูงเนินสงเคราะห์สว่างแสงธรรมธรรมสถาน พร้อมติดตั้งเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ CardiAid AED ไว้ประจำมูลนิธีเพื่อให้บริการและช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุในพื้นที่ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ +66 9 0987 5629 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.medilife.co.th/learning


จัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลทั่วไป ที่ไม่ใช่บุคคลากรทางการแพทย์ (Basic Life Support for Non-Healthcare Provider: BLS-NHCP) ให้กับพนักงานบริษัทฟูจิตสุ เทน (ประเทศไทย) จำกัด ณ จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลทั่วไป ที่ไม่ใช่บุคคลากรทางการแพทย์ (Basic Life Support for Non-Healthcare Provider: BLS-NHCP) ให้กับพนักงานบริษัทฟูจิตสุ เทน (ประเทศไทย) จำกัด ณ จังหวัดระยอง พร้อมติดตั้งเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ CardiAid AED ไว้ประจำโรงงาน นิคมอุตสาหกรรม โรจนะ จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ข้อมูลเพิ่มเติม www.facebook.com/medilife.thailandจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) สำหรับเจ้าหน้าที่ของณัชนกคลินิก คลินิกศัลยกรรมความงาม จำนวน 1 รุ่น ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) สำหรับณัชนกคลินิก คลินิกศัลยกรรม ถนนรัชดาภิเษก พร้อมติดตั้งเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ CardiAid AED ในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ข้อมูลเพิ่มเติม www.facebook.com/medilife.thailandจัดอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 3 ให้กับพนักงานบริษัทสยามเลเซอร์คลินิก จำกัด 13 สาขา วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดหลักสูตรฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลทั่วไป (Basic Life Support for Non-Healthcare Provider: BLS-NHCP) ให้กับพนักงานสยามเลเซอร์คลินิก (SLC Clinic) คลินิกศัลยกรรมความงามที่มีชื่อเสียงและมีสาขาจำนวนกว่า 13 แห่ง วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 สถานที่ SLC สาขาทองหล่อ

ข้อมูลเพิ่มเติม www.facebook.com/medilife.thailand


จัดฝึกอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support for Non-Healthcare Provider) สำหรับอุทยานแห่งชาตินพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี (Nopparat Thara-Krabi Islands Nation Park) วันที่ 9-11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 พร้อมส่งมอบเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ CardiAid AED 

บริษัทเมดิไฟล์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดฝึกอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support for Non-Healthcare Provider) สำหรับอุทยานแห่งชาตินพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี (Nopparat Thara-Krabi Islands Nation Park) พร้อมส่งมอบเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ CardiAid AED ไว้ประจำตามจุดต่างๆ ในพื้นที่อุทยาน เพื่อไว้ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุภาวะหัวใจหยุดเต้นฉับพลัน (Sudden Cardiac Arrest) วันที่ 9-11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ข้อมูลเพิ่มเติม www.facebook.com/medilife.thailand


จัดอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ BLS-NHCP ให้กับ SLC Siam Laer Clinic รุ่นที่ 1 จำนวน 36 คน รวมจำนวน 3 รุ่น โดยมีเจ้าหน้าที่และพนักงานเข้าร่วมอบรมจากทั้งหมด 13 สาขา วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดหลักสูตรฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลทั่วไป (Basic Life Support for Non-Healthcare Provider: BLS-NHCP) ให้กับพนักงานสยามเลเซอร์คลินิก (SLC Clinic) คลินิกศัลยกรรมความงามที่มีชื่อเสียงและมีสาขาจำนวนกว่า 13 แห่ง วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ข้อมูลเพิ่มเติม www.facebook.com/medilife.thailand


บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดหลักสูตรฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลทั่วไป (Basic Life Support for Non-Healthcare Provider: BLS-NHCP) ให้กับ GKN Dirveline Thailand วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560 พร้อมติดตั้งเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ CardiAid AED ภายในพื้นที่บริเวณอาคารต่างๆ เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานกรณีเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นฉับพลัน (Sudden Cardiac Arrest) ได้อย่างทันท่วง

ข้อมูลเพิ่มเติม www.facebook.com/medilife.thailand


บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดหลักสูตรฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลทั่วไป (Basic Life Support for Non-Healthcare Provider: BLS-NHCP) อีก 1 รุ่น ให้กับธนาคารแห่งประเทศไทย วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560 ดยทั้งหมดมีจำนวน 8 รุ่น พร้อมติดตั้งเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ CardiAid AED 

บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดหลักสูตรฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลทั่วไป (Basic Life Support for Non-Healthcare Provider: BLS-NHCP) อีก 1 รุ่นให้กับธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่น จำนวนรุ่นละ 36 คน พร้อมติดตั้งเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ CardiAid AED และตู้เก็บเครื่อง AED Kiosk ภายในพื้นที่บริเวณอาคารต่างๆ เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานกรณีเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นฉับพลัน (Sudden Cardiac Arrest) ได้อย่างทันท่วงที

ข้อมูลเพิ่มเติม www.facebook.com/medilife.thailand


จัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support: BLS) ให้กับทีมงานสยามเลเซอร์คลินิก สาขาทองหล่อ สยามและเซ็นทรัลปิ่นเกล้า จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 36 คน พร้อมติดตั้งเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ CardiAid AED ไว้ประจำสาขา

บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support: BLS) ให้กับทีมงานสยามเลเซอร์คลินิก สาขาทองหล่อ สยามและเซ็นทรัลปิ่นเกล้า จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 36 คน พร้อมติดตั้งเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ CardiAid AED ไว้ประจำสาขา วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ สยามเลเซอร์คลินิก สาขาทองหล่อ

ข้อมูลเพิ่มเติม www.facebook.com/medilife.thailand


จัดหลักสูตรฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลทั่วไป (Basic Life Support for Non-Healthcare Provider: BLS-NHCP) ให้กับธนาคารแห่งประเทศไทย วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560 โดยทั้งหมดมีจำนวน 8 รุ่น พร้อมติดตั้งเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ CardiAid AED 

บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดหลักสูตรฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลทั่วไป (Basic Life Support for Non-Healthcare Provider: BLS-NHCP) ให้กับธนาคารแห่งประเทศไทย 8 รุ่น จำนวนรุ่นละ 36 คน พร้อมติดตั้งเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ CardiAid AED และตู้เก็บเครื่อง AED Kiosk ภายในพื้นที่บริเวณอาคารต่างๆ เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานกรณีเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นฉับพลัน (Sudden Cardiac Arrest) ได้อย่างทันท่วงที

ข้อมูลเพิ่มเติม www.facebook.com/medilife.thailand


บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดฝึกอบรมรมฟื้นฟู การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) สำหรับทีมแพทย์ พยาบาลและทีมงานของรถพยาบาลทีมจิตอาสา Volunteer 18 Free Services Private Ambulance วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2560 จังหวัดอุดรธานี 

เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2560 บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดฝึกอบรมฟื้นฟูการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานพร้อมการใช้งานเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ ให้กับทีมแพทย์ พยาบาลและทีมงานของรถพยาบาลทีมอาสา Volunteer 18 Free Services Private Ambulance จังหวัดอุดรธานี พร้อมกันนี้ได้ส่งมอบเครื่อง CardiAid AED ไว้ประจำหน่วยรถพยาบาลสำหรับบริการผู้ป่วย

ข้อมูลเพิ่มเติม www.facebook.com/medilife.thailand


เข้าร่วมประชุมผู้แทนจำหน่ายและเยี่ยมชมโรงงานผลิตในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีหลายประเทศเทศเข้าร่วม ระหว่าง วันที่ 3-8 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ บริษัทสแกนเรย์ (SKANRAY.com) ณ เมือง Mysore และ Bangalore ณ ประเทศอินเดีย

บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมการประชุมผู้แทนจำหน่ายและเข้าอบรมผลิตภัณฑ์ในกลุ่มต่างๆ ของบริษัทสแกนเรย์ (www.skanray.com) ซึ่งสินค้าจำหน่ายทั่วโลก พร้อมเยี่ยมชมโรงงานซึ่งได้มาตรฐานสูงในการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ส่งออกทั่วโลกและผ่านการรับรองต่างๆ อาทิ CE Mark, UL, US FDA, UKAS, ISO13485 เป็นต้น ซึ่งผลิตสินค้าในหลายๆ กลุ่มซึ่งมีทีมวิจัยและพัฒนาเฉพาะกลุ่มสินค้า อาทิ เช่น Cardiology, Radiology, Patient Monitoring System, Electro Surgical Unit, Ventilator, Surgical C-arm, Dental X-ray, Anaethesia เป็นต้น 

ข้อมูลเพิ่มเติม www.facebook.com/medilife.thailand


สนับสนุนเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ สำหรับงานประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2560 (สป. สัญจร) ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเว็นชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ CardiAid AED และตู้ AED Kiosk พร้อมซ้อมแผนรับเหตุกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินร่วมกับทีมแพทย์ฉุกเฉิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สำหรับงานประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2560 (สป. สัญจร) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการและผู้บริหารโรงพยาบาลต่างๆ จากสำนักงานสาธารณสุขทั่วประเทศ โดยมีนายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในงานประชุมครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมสุนีย์ จังหวัดอุบลราชธานี


ติดตั้งเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ CardiAid AED พร้อมจัดหลักสูตรฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน (BLS-NHCP) จำนวน 2 รุ่น ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลหันคา จังหวัดอยุธยา วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560

ติดตั้งเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ CardiAid AED พร้อมจัดหลักสูตรฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน (Basic Life Support for Non-Healthcare Provider) จำนวน 2 รุ่น ให้กับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหันคา จังหวัดอยุธยา เมื่อวัน 7 มีนาคม พ.ศ. 2560


บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต (Thai Resuscitation Council: TRC) สมาคมแพทย์โรคหัวใจในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดฝึกอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนทั่วไปให้กับพนักงานบริษัทซีคอนเดเวลลอปเม้น (มหาชน) จำกัด รุ่นที่ 10 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 3 ซีคอนสแคว์ บางแค

การจัดฝึกอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลทั่วไป สำหรับซีคอนสแคว์ในครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 10 รุ่นละ 36 คน เพื่อให้พนักงานของห้างซีคอนสแคว์สามารถทำการช่วยชีวิตพื้นฐานกรณีเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นฉับพลัน (Sudden Cardiac Arrest) ได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้ห้างซีคอนสแคว์ได้ทำการติดตั้งเครื่องฟื้นคืนคลื่นห้วใจด้วยไฟฟ้าหรือ AED ไว้ภายในห้างเพื่อให้สามารถนำมาช่วยฟื้นคืนชีพได้ทันเวลา การฝึกอบรมประกอบด้วยวิทยากร 6 คน โดย พล.ต.ต. นพ. โสภณ กฤษณะรังสรรค์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจและระบบหลอดเลือด เป็นผู้อำนวยการสอนในครั้งนี้


บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต (Thai Resuscitation Council: TRC) สมาคมแพทย์โรคหัวใจในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดฝึกอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนทั่วไปให้กับพนักงานบริษัทซีคอนเดเวลลอปเม้น (มหาชน) จำกัด รุ่นที่ 9 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 3 ซีคอนสแคว์ ศรีนครินทร์

การจัดฝึกอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลทั่วไป สำหรับซีคอนสแคว์ในครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 9 รุ่นละ 36 คน เพื่อให้พนักงานของห้างซีคอนสแคว์สามารถทำการช่วยชีวิตพื้นฐานกรณีเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นฉับพลัน (Sudden Cardiac Arrest) ได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้ห้างซีคอนสแคว์ได้ทำการติดตั้งเครื่องฟื้นคืนคลื่นห้วใจด้วยไฟฟ้าหรือ AED ไว้ภายในห้างเพื่อให้สามารถนำมาช่วยฟื้นคืนชีพได้ทันเวลา การฝึกอบรมประกอบด้วยวิทยากร 6 คน โดย พล.ต.ต. นพ. โสภณ กฤษณะรังสรรค์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจและระบบหลอดเลือด เป็นผู้อำนวยการสอนในครั้งนี้


ติดตั้งเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ CardiAid AED สำหรับคลินิกศัลยกรรมความงามที่มีชื่อเสียง "ธีรพรการแพทย์" 

บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ติดตั้งเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ CardiAid AED ให้กับ "ธีรพรการแพทย์" โดยนายแพทย์ชลทิศ สินรัชตานันท์ ศัลแพทย์ที่มีชื่อเสียงด้านความงามซึ่งมีผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ภายหลังจากการเยี่ยมชมและแสดงการสาธิตผลิตภัณฑ์ในงาน 5th Annual Conference of the PAN Asia Academy of FPRS / ADAC ครั้งที่ 5  


ติดตั้งเครื่องฟืื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT) สาขานครปฐมสายออกบัตรธนาคาร จังหวัดนครปฐม พร้อมจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลทั่วไป (BLS-NHCP) สำหรับเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 36 คน ธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดนครปฐม วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ธนาคารแห่งประเทศไทย (Bank of Thailand) สายออกธนบัตรธนาคาร จังหวัดนครปฐมติดตั้งเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ CardiAid AED พร้อมจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลทั่วไป (Basic Life Support for Non-Healthcare Provider) สำหรับเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ จำนวน 36 คน 4 รุ่น ณ หอประชุม ธนาคารแห่งประเทศไทย พร้อมติดตั้งเครื่อง CardiAid AED พร้อมตู้ตั้งพื้น (AED Kiosk with Alarm) ประจำอาคาร ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2559


จัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน (BLS-NHCP) จำนวน 2 รุ่น ให้กับบริษัทสยามมิตซุย คอมโพเน้น จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559

บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน (Basic Life Support for Non-Healthcare Provider) จำนวน 2 รุ่น ให้กับบริษัทสยามมิตซุย คอมโพเน้น จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง


ติดตั้งเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ CardiAid AED ให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข (Public Health Nursing Center) และฝึกอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลทั่วไป ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2559

บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ติดตั้งเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator) ให้กับอาสาสมัคร ศูนย์สาธารณสุข กรุงเทพมหานคร พร้อมกับการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 รุ่น ภาคเช้าและบ่าย พร้อมทดสอบความรู้ความเข้าใจทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน 


ติดตั้งเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ CardiAid AED พร้อมจัดหลักสูตรฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (BLS) ให้กับพระรามเก้าคลินิก วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ติดตั้งเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ CardiAid AED พร้อมจัดหลักสูตรฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support Provider) ให้กับพระรามเก้าคลินิก กรุงเทพมหานคร


บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดแสดงสินผลิตภัณฑ์เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ CardiAid AED ในงาน 5th Annual Conference of the PAN Asia Academy of FPRS / ADAC ครั้งที่ 5 วันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมพลาซ่าเอทินี ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร 

บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมจัดแสดงสินผลิตภัณฑ์เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ CardiAid AED ในงาน 5th Annual Conference of the PAN Asia Academy of FPRS (Facial Plastic and Reconstructive Surgery / Aesthetic Dermatology Academy Conference: ADAC) ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมพลาซ่าเอทินี ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานประชุมจากสถาบันความงามและศัลกรรมตกแต่งจำนวนกว่า 500 ท่าน และในงานมีการสั่งจองเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ CardiAid AED จากสถาบันความงามและคลินิกเสริมความงามจำนวนหลายแห่ง


ติดตั้งเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ CardiAid AED พร้อมจัดหลักสูตรฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน (BLS-NHCP) จำนวน 2 รุ่น ให้กับบริษัทสยามมิตซุย คอมโพเน้น จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ติดตั้งเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ CardiAid AED พร้อมจัดหลักสูตรฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน (Basic Life Support for Non-Healthcare Provider) จำนวน 2 รุ่น ให้กับบริษัทสยามมิตซุย คอมโพเน้น จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง


จัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (BLS) พร้อมการใช้งานเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) จำนวน 2 รุ่น ให้กับอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ มูลนิธิสว่างธรรมสถาน จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) พร้อมการใช้งานเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) จำนวน 2 รุ่น ให้กับอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ มูลนิธิสว่างธรรมสถาน จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559


ศูนย์บริการสาธารณสุข (Public Health Nursing Center) กรุงเทพมหานคร ติดตั้งเครื่อง CardiAid AED และฝึกอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลทั่วไป ศูนย์บริการสาธารณสุข ร่มเกล้า วันที่ 2 พ.ย. 2559

บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ติดตั้งเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator) ให้กับศูนย์สาธารณสุข กรุงเทพมหานคร พร้อมกับการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 รุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 70 กว่าคน ประกอบด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ทุกฝ่าย 


บริษัทอีเมอร์สัน อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด จัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลทั่วไป (Basic Life Support for Non-Healthcare Provider) ให้กับพนักงานจำนวน 36 คน พร้อมติดตั้งเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติไว้ที่โรงงานจังหวัดระยอง วัน 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559 นิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์นซีบอร์ด (Eastern Sea Board Industrial Estate) 

บริษัทอีเมอร์สัน อิเคลทริค (ประเทศไทย) จำกัด ติดตั้งเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ CardiAid AED และจัดฝึกอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลทั่วไป (Basic Life Support for Non-Healthcare Provider) พร้อมทดสอบความรู้ (Test) ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ เพื่อรับรองใบประกาศสำหรับผู้ผ่านฝึกอบรม รุ่นที่ 2 จำนวน 36 คน ณ นิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง โดยบริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด


จัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน (BLS-NHCP) ให้กับบริษัทจอห์นบีม เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 36 คน ณ อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน (Basic Life Support for Non-Healthcare Provider) ให้กับพนักงานและหัวหน้างาน บริษัทจอห์นบีม เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 36 คน ณ อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2559 


โรงพยาบาลบ้านฝาง รับส่งมอบและสาธิตเครื่อง CardiAid PRO Defibrillator ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2559

เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ทำการสาธิตการใช้งานเครื่องพร้อมส่งมอบเครื่อง CardiAid PRO Defibrillator ซึ่งเป็นเครื่อง CardiAid PRO ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมที่ทันสมัยของเครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า (Defibrillator) ประกอบด้วยระบบ Biphasic Current-Control สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภาวะหัวใจหยุดเต้นซึ่งเทคโนโลยีล่าสุดจากเยอรมัน ทั้งนี้ มีผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพยาบาลมาร่วมฟังการสาธิตในครั้งนี้ ณ โรงพยาบาลบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น


ศูนย์ไตเทียมกุมภวาปี จัดฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) สำหรับเจ้าหน้าที่พร้อมติดตั้งเครื่อง Cardiaid AED ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559

บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ฝึกอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้กับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลกุมภวาปีและถ่ายภาพร่วมกับทีมงาน่และคุณธนภัทร์ ผู้จัดการศูนย์ไตหลายแห่งในจังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้ให้ความสำคัญสำหรับในการติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติในศูนย์ไตแต่ละแห่ง


บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนกิจกรรมการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 200 คน ณ โรงเรียนธรรมศาสตร์วิทยาคม จังหวัดปทุมธานี วันที่ 14 กันยายน 2559

บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้การสนับสนุนหุ่นฝึกพร้อมอุปกรณ์และเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ CardiAid AED Trainer สำหรับการฝึกอบรมในกิจกรรมการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน (Basic Life Support for Non-Healthcare Provider) ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวนกว่า 200 คน ณ โรงเรียนธรรมศาสตร์วิทยาคม จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ การฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยทีมนักศึกษาแพทย์ศาตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ โดย ผศ.น.พ. อินทนนท์ อิมสุวรรณ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


จัดแสดงและสาธิตเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ CardiAid AED ในงานประชุม BMAM Asia Expo 2015 ณ ศูนย์ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2559

บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดแสดงและสาธิตเครื่อง CardiAid AED ในงานประชุม BMAM Asia Expo 2015 (Building Maintenance & Facility Management and Green Building) ซึ่งมาผู้สนใจและเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก ณ Hall 6 ศูนย์ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี วันที่ 19-21 กันยายน พ.ศ. 2559


บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ติดตั้งเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ หรือ AED พร้อมกับจัดฝึกอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลทั่วไป (BLS-NHCP) ให้กับพนักงานและผู้บริหารธนาคารออมสินของแต่ละสาขาทั่วประเทศไทย วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559 

บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ติดตั้งเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ ยี่ห้อ CardiAid AED พร้อมกับจัดฝึกอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลทั่วไป (BLS-NHCP) ให้กับพนักงานและผู้บริหารธนาคารออมสินของแต่ละสาขาทั่วประเทศไทย ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ ธนาคารออมสิน โดยการจัดในครั้งนี้เนื่องจากการตระหนักถึงความสำคัญของภาวะหัวใจหยุดเต้นฉับพลันที่อาจเกิดขึ้นได้กับ ทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งทางผู้บริหารระดับสูงได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก

ธนาคารแห่งประเทศไทย จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลทั่วไป (BLS-NHCP) สำหรับเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 36 คน ณ หอประชุม ธนาคาแห่งประเทศไทย วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ธนาคารแห่งประเทศไทย (Bank of Thailand) สำนักงานใหญ่ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลทั่วไป (Basic Life Support for Non-Healthcare Provider) สำหรับเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ จำนวน 36 คน 4 รุ่น ณ หอประชุม ธนาคาแห่งประเทศไทย พร้อมติดตั้งเครื่อง CardiAid AED พร้อมตู้ตั้งพื้น (AED Kiosk with Alarm) ประจำอาคารต่างๆ ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559


บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ติดตั้งเครื่อง CardiAid AED พร้อมจัดฝึกอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลทั่วไป (BLS-NHCP) สำหรับพนักงานบริษัทเป๊บซี่-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 36 คน วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2559

บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดฝึกอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลทั่วไป (BLS-NHCP) สำหรับพนักงานบริษัทเป๊บซี่ โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 36 คน พร้อมติดตั้งเครื่อง CardiAid AED ไว้ ณ โรงงานแต่ละแห่งสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภาวะหัวใจหยุดเต้นฉับพลัน (Sudden Cardiac Arrest)บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมงานประชุม "EMS FORUM 2016" ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (NIEMS) ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติ อิมแพค เมืองทองธานี วันที่ 30 มีนาคม - 1 เมษยน 2559

บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมงานประชุมประจำปี "EMS FORUM 2016" โดยได้นำ CardiAid AED มาแสดงและมีการจับรางวันซึ่งเป็นกิจกรรมในงาน งานดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างมากและบริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเกียรติเข้าชมผลิตภัณฑ์ในบูทแสดงสินค้าและได้รับมอบใบประกาศเกียรติบัตรสำหรับการเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดย น.พ. อนุชา เศรษฐเสถียร เลขานุการ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน (สพฉ.) พร้อมทีมผู้บริหารสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินร่วมชมกิจกรรมที่บูท


ติดตั้งเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ CardiAid AED สำหรับคลินิก ดร.สมชาย คลินิกที่มีชื่อเสียงด้านการดูแลผิวพรรณและความงาม

เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ CardiAid AED เทคโนโลยีเยอรมันด้วยคอนด้วยแนวคิดเพื่อการช่วยชีวิตในนาทีวิกฤติ Simple & Vital ออกแบบให้ใช้งานง่าย มีปุ่มเพียงปุ่มเดียวตลอดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Single Operation Button) มีการติดตั้งในคลินิกเสริมความงามจำนวนหลายแห่งในประเทศไทย


คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต (Thai Resuscitation Council: TRC), สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรวิทยากรฝึกอบรม การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลทั่วไป (Instructors of Basic Life Support for Non-Healthcare Provider) โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 36 คน ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป โซเวอเรน กรุงเทพ วันที่ 28 มีนาคม 2559

คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิตแห่งประเทศไทย (Thai Resuscitation Council: TRC) สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรวิทยากรฝึกอบรม การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลทั่วไป (Instructors of Basic Life Support for Non-Healthcare Provider) โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 36 คน โดยมี พ.ต.อ. น.พ. โสภณ กฤษณะรังสรรค์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต (Thai Resuscitation Council: TRC) และ น.พ. สรายุทธ วิบูลย์ชูติกุล แพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจและเลขาคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต เป็นผู้อำนวยการสอน โดยการจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยบริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัดณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป โซเวอเรน กรุงเทพ วันที่ 28 มีนาคม 2559


บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ติดตั้งเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ CardiAid AED ให้กับศูนย์ไตในเครือราชพฤกษ์ซึ่งมีสาขามากกว่า ุ60 แห่ง ทั่วประเทศ

บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ติดตั้งเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ CardiAid AED ให้กับศูนย์ไตเทียมในเครือราชพฤกษ์ จำนวนกว่า 60 แห่งทั่วประเทศ พร้อมจัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) ให้กับเจ้าหน้าที่ของคลินิก


บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ ยี่ห้อ CardiAid AED สำหรับกิจกรรม "CMU Marathon 2016" จัดขึ้นโดย คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559

บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมสนับสนุนเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ CardiAid AED สำหรับกิจกรรมวิ่งมาราธอนในงาน "CMU Marathon 2016" จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับเตรียมความพร้อมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภาวะหัวใจหยุดเต้นฉับพลัน (Sudden Cardiac Arrest: SCA) งานดังกล่าวจัดขึ้นโดย คณะแพทย์ศาตร์ โรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่ 


สนับสนุนเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติสำหรับฝึกอบรม (CardiAid AED Trainer) สำหรับงาน EMS Rally 2015 โดยโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติสำหรับฝึกอบรม (CardiAid AED Trainer) สำหรับงาน EMS Rally 2015 ซึ่งจัดขึ้นโดยโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559


ร่วมจัดแสดงและสาธิตเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ CardiAid AED ในงานประชุม 2015 CPR Guideline Updates วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

บริษัทเมดิไฟล์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมจัดแสดงและสาธิตเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ CardiAid AED ในงานประชุม 2015 CPR Guideline Updates วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก


บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ส่งมอบเครื่อง CardiAid AED พร้อมจัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลทั่วไป (Basic Life Support for Non-Healthcare Provider: BLS-NHCP) สำหรับพนักงานและผู้รับเหมาของบริษัทซีคอนเดเวลลอปเม้นท์ (มหาชน) จำกัด จำนวน 8 รุ่น รุ่นละ 36-42 คน รวมผู้เข้าฝึกอบรมทั้งหมดกว่า 300 คน วันที่ 2 พฤศจิการยน พ.ศ. 2558

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...


บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ส่งมอบเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ ยี่ห้อ CardiAid AED ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยียุโรป ให้กับมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน จังหวัดนครราชสีมา พร้อมจัดหลักสูตรฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้กับทีมอาสาสมัครจำนวน 2 รุ่น และการใช้งานเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ เพื่อให้เจ้าหน้าที่อาสาสมัครมีความรู้ความสามารถและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้อย่างถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติและมีประสิทธิภาพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...


บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดแสดงสินผลิตภัณฑ์เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ CardiAid AED ในงานประชุมประจำปีศัลยกรรมเสริมความงามครั้งที่ 5 "5th Annual Conference of the PAN Asia Academy of FPRS / ADAC" วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมพลาซ่าเอทินี ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...


บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน BMAM Asia Expo 2015 (Building Maintenance, Facilities Management and Green Building) โดยได้นำเทคโนโลยีการช่วยชีวิตสำหรับผู้ประสบภาวะหัวใจหยุดเต้นฉับพลัน เครื่องฟืื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ CardiAid AED มาแสดงในงาน ณ ศูนย์ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี วันที่ 19-21 กันยายน พ.ศ. 2558

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...


บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ติดตั้งเครื่องฟืื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ CardiAid AED พร้อมจัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (BLS) ให้กับเจ้าหน้าที่ของณัชชนกคลินิก (NATCHANOK CLINIC) คลินิกเสริมความงามที่มีชื่อเสียงบนถนนรัชดาภิเษก ณ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2558

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...


ติดตั้งเครื่องฟืื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ CardiAid AED พร้อมจัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลทั่วไป (BLS-NHCP) ให้กับบริษัทอีเมอร์สัน อิเลคทริกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ นิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์นซีบอร์ด 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...


บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ติดตั้งเครื่อง CardiAid AED พร้อมจัดอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) สำหรับเจ้าหน้าที่คลินิก DHT Hair Transplant Clinic ซึ่งเป็นคลินิกศัลกรรมตกแต่งเส้นผม (Hair Transplant) โดยนายแพทย์ดำเกิง ปฐมวาณิชย์ แพทย์ศัลกรรมตกแต่งเส้นผมที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...   


บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน (Basic Life Support for Non-Healthcare Provider) ให้กับพนักงานบริษัทฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 36 คน วันที่ 29 กรกฏาคม พ.ศ. 2558

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...


บริษัทเมดิไฟล์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน (BLS-NHCP) ให้กับครูฝึกและเจ้าหน้าจำนวน 36 คน จาก 12 โครงการของบริษัทพร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค (มหาชน) จำกัด โดยจัดฝึกอบรมที่สโมสรหมู่บ้านเพอร์เฟคเพลส มาสเตอร์พีช วันที่ 28 กรกฏาคม พ.ศ. 2558

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...


บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน (Basic Life Support for Non Healthcare Provider) ให้กับสมาชิกของสมาคมความปลอดภัยโรงแรม (HOSAT) และฝึกอบรมการใช้งานเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ หรือ AED วันที่ 20 กรกฏาคม พ.ศ. 2558

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...


บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด บรรยายหัวข้อการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและสาธิตการใช้งานเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ CardiAid AED ในงานประชุมวิชาการ จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ชลบุรี วันที่ 14 กรกฏาคม พ.ศ. 2558

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...


บริษัทจัดเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ ซึ่งเป็นเครื่องสำหรับฝึกอบรม (AED Trainer) ยี่ห้อ CardiAid ในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้กับเจ้าหน้าที่และพนักงานของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 6 รุ่น ณ หอประชุม โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ วันที่ 12-13, 19-20, 24-25 มิถุนายน พ.ศ. 2558

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...


บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) สำหรับบุคคลที่วไป (์Non-Healthcare Provider) สำหรับระดับหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติงาน บริษัท จี4เอส ซีเคียวริตี้ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด (G4S Security Services (Thailand) Co., Ltd.) ณ บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...


บริษัทเมดิไฟล์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ CardiAid AED ในงานประชุมการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS Chinag Mai) เพื่อเตรียมความพร้อมระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับการท่องเที่ยวในช่วงเทศการสงกรานต์ ซึ่งจัดขึ้น วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมอมารี จังหวัดเชียงใหม่

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...


บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมการประชุมประจำปี สมาคมความปลอดภัยโรงแรม (Hotel Security Association of Thailand: HOSAT) ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพมหานคร โดยมี พล.ต.ท. ฐิติราช หนองหารพิทักษ์ เป็นประเธานเปิดงาน และบริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมให้การบรรยายในหัวข้อ "ห่วงโซ่การรอดชีวิตและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนทั่วไป (Basic Life Support for Non-Healthcare Provider: BLS-NHCP" วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...


บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ CardiAid AED และผลิตภัณฑ์อื่นและบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ในงานประชุมวิชาการ การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติประจำปี 2558 "National EMS FORUM 2015" การเชื่อมต่อห่วงโซ่การรอดชีวิต ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ระหว่างวันที่ 24 - 26 มีนาคม พ.ศ. 2558

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...