เครื่องเอกซเรย์ดิจิตอลเคลื่อนที่


เครื่องเอกซเรย์ดิจิตอลเคลื่อนที่ microSKANDR

คุณลักษณะ

 • น้ำหนักเบา (Ultra light) เคลื่อนที่ได้สะดวกระบบคลื่นความถี่สูงพร้อมชุดรับภาพเอกซเรย์แบบดิจิตอล (HF X-Ray with DR)
 • กำลังวัตต์ขนาด 2.8kW ความถี่ 200kHz กระแสไฟฟ้า 60mA พร้อมด้วยระบบ APR
 • Hand-held plus Integrated Console for setting & Exposure
 • สามารถเอียงคอลลิเมเตอร์ (Collimator Rotation) ได้เท่ากับ ± 90° 
 • หลอดเอกซเรย์สามารถหมุนได้ (Tube-head rotation)
 • การใช้งานสำหรับ NICU, ICU, Trauma, Ortho และ Ambulance
 • ชุดรับภาพ (Flat panel detector) เป็นเทคโนโลยี ISS & Smart Switch)
 • วัสดุของแผ่นรับภาพเอกซเรย์เป็นชนิด CsI (Cesium iodide) Scintilator
 • รายละเอียดของการแสดงภาพ ไม่น้อยกว่า 2304 x 2880 Pixels ที่ระดับรายละเอียด 150 µm pixel pitch
 • การแสดงภาพใช้เวลา (Cycle Time) ประมาณ 1 ถึง 8 วินาที สำหรับการใช้งานแบบมีสาย (Wired mode)
 • การแสดงภาพใช้เวลา (Cycle Time) ประมาณ 11 วินาที สำหรับการใช้งานแบบไร้สาย (Wireless mode)
 • มาตรฐานระบบสื่อสารแบบไร้สาย (Wireless standard) ผ่านการรับรอง IEEE 802.11n, 5,2 GHz
 • แบตเตอร์รี่เป็นชนิดชาร์จไฟฟ้าได้ (Battery recharging time) โดยใช้ระยะเวลาในการชาร์จไฟฟ้า 3 ชั่วโมง
 • ขนาดของชุดรับภาพเอกซเรย์ (Detectors external size) เท่ากับ 384 x 460 x 14.8 mm น้ำหนักชุดรับภาพทั้งหมด 3.5 กิโลกรัม