ความรู้ทั่วไป [Knowledge]


การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนทั่วไป (Basic Life Support for Non-Healthcare Provider: BLS-NHCP) 

การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนทั่วไปเป็นตามแนวทางปฏิบัติล่าสุดสำหรับการช่วยชีวิต ปี ค.ศ. 2015 [2015 CPR Guideline Updated]

คนเรามีชีวิตอยู่ได้เพราะหัวใจทำงานและมีการหายใจ ระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิตจำเป็นต่อการดำรงค์ชีวิตของมนุษย์ ซึ่งต้องอาศัยการหายใจ การทำงานของปอดและหัวใจในการแลกเปลี่ยนออกซิเจนและนำพาออกซิเจนไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย เมื่อใดก็ตามที่การหายใจ การทำงานของระบบปอดและหัวใจล้มเหลว จะนำไปสู่การเสียชีวิตเนื่องจากขาดออกซิเจนและเลือดไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


ทำไมแบตเตอร์รีอัลคาไลน์ (Alkaline) จึงเหมาะสมในการใช้งานสำหรับเครื่อง AED หรือเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator)

[Alkaline vs. Lithium Batteries of Using in AED]

อ้างอิงข้อมูลจากหนังสือและข้อมูลการศึกษา "Heart Attack" New Insights for the Healthcare Professional: 2013 Edition, pages 265 and 266. (ดูลิ้งเพิ่มเติมด้านล่าง)

ความเสียงของการใช้แบตเตอร์รี่ลิเที่ยม (Lithium) กับเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ หรือ AED

เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automatic external defibrillators) หรือ "AED” เป็นเครืื่องที่ออกแบบมาสำหรับการรักษาผู้ประสบภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันที่มีอาการคลื่นไฟฟ้าหัวใจเต้นผิดจังหวะที่เรียกว่า Ventricular Fibrillation (VT) หรือ Ventricular Tachycardia (VT) 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม