เครื่องเอกซเรย์ฟัน (Dental X-ray)


เครื่องเอกซเรย์ฟัน รุ่น IntraskanDC แบบตั้งพื้น (Floormount)

คุณลักษณะ

  • ระบบการป้องกันรังสีมีค่าใกล้เคียงศูนย์ (Near zero leakage radiation)
  • การควบคุมการทำงานโดยการตั้งค่า 3 ค่า (kV, mA & ms)
  • ค่าความต่างศักดิ์ เท่ากับ 50-70 kV โดยการปรับเพิ่มครั้งละ 1kV
  • ค่ากระแสไฟฟ้า เท่ากับ 4-8 mA โดยการปรับเพิ่มครั้งละ 1mA
  • การควบคุมตำแหน่งแขนเอกซเรย์ สามารถทำได้สะดวกและสมบูรณ์
  • ชุดควบคุมการทำงาน (Operator console) มาพร้อมระบบการถ่ายภาพ APR