เครื่องแปลงสัญญภาพภาพเอกซเรย์ฟันระบบดิจิตอล (Dental Sensor)


เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ดิจิตอล รุ่น Intraskan Digi

คุณลักษณะ

  • รายละเอียดภาพสำหรับการวินิจฉัยขนาด 20 lp/mm (Hi-resolution Digital Diagnostic Image)
  • อัตราสัญญาณคลื่นต่อสัญญาณรบกวนมีค่าสูง (Outstanding “Signal to Noise Ratio”)
  • การออกแบบให้มีขนาดเล็กสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายและสะดวก (Ergonomic Design with tapered edges)
  • รองรับการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายสำหรับการวินิจฉัยได้ตลอดเวลา (Network enabled multi-viewing at any time)
  • รองรับระบบการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย DICOM
  • การปฏิบัติงานของระบบซอร์ฟแวร์ ดังนี้ การขยายภาพ (Zoom Glass) ระบบสร้างภาพสามมิติ (3D Rendering) ระบบการวัดมวลกระดูก (Bone Densitometry) การกำหนดตำแหน่งที่สนใจ (ROI Study) และการแสดงภาพที่ต้องการ (Image Fusion) สำหรับการเปรียบเทียบ