บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 1 อาคารกลาสเฮาส์ ชั้นพี ห้องพี 01 ซอยสุขุมวิท 25 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110 ประเทศไทย

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105557169961

สายด่วน +66 9 0987 5629 

โทรศัพท์ +66 2046 8462

E-mail: sales.medilife@gmail.com