บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 59/62 โครงการ ดิ ไอเฟิล ถนนกาญจนาภิเษก แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10240 ประเทศไทย

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105557169961

สายด่วน +66 9 0987 5629 

โทรศัพท์ +66 2046 8462

สอบถามข้อมูลทั่วไป (General Information): info@medilife.co.th

ฝ่ายการตลาดและขาย (Marketing & Sales): sales@medilife.co.th

ฝ่ายบริการและสนับสนุนลูกค้า (Customer Services & Supports): css@medilife.co.th