เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound Systems)


EBIT 60 Color Doppler Ultrasound System

เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง แบบพกพา (EBit 60 Portable Color Doppler Ultrasound System) ประกอบด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการตรวจวินิจฉัยที่มีความแม่นยำ อาทิเช่น Fusion Harmonic Imaging, Q-Flow, Elastrography, Q-Beam, X-CONTRAST เป็นต้น คุณสมบัติทั่วไป มีรายละเอียดดังนี้

  • ตัวเครื่องมีน้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก ขนาด 7.5 กิโลกรัม (ไม่รวมหัวตรวจและอุปกรณ์ประกอบการใช้งานอื่นๆ)
  • จอภาพรายละเอียดสูง ชนิด LED ขนาด 15 นิ้ว สามารถหมุนเอียงทำมุมได้เพื่อให้เห็นมุมมองที่ดีขึ้น
  • แบตเตอร์รี่สามารถถอดออกได้ ใช้งานได้นานสูงสุด 120 นาที เมื่อชาร์จไฟเต็ม
  • มีช่องสำหรับหัวตรวจพร้อมกันได้ 2 ช่อ (2 Build-in Active Transducer Port)
  • มีช่องสำหรับวางหัวตรวจ (Probe Holders) เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
  • มีช่องสำหรับต่อ USB, LAN, VGA, DVI, Video, Remote
  • ชุดฐานตั้งเครื่องแบบมีล้อเลื่อนออกแบบสวยงาม เคลื่อนที่ได้สะดวก สามารถเก็บอุปกรณ์การใช้งานต่างๆ ได้ เช่น เครื่องพิมพ์ ที่วางหัวตรวจ กล่องวางอุปกรณ์ และสามารถเพิ่มเระบบล็อคกันขโมย (อุปกรณ์เพิ่มเติม) เป็นต้น