เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound Systems)


QBit7 Color Doppler Ultrasound System

เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง แบบพกพา (QBit7 Color Doppler Ultrasound System) ประกอบด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการตรวจวินิจฉัยที่มีความแม่นยำ อาทิเช่น Harmonic Tissues Imaging (THI), Compound Imaging, 4D Imaging เป็นต้น คุณสมบัติทั่วไป มีรายละเอียดดังนี้

  • จอภาพรายละเอียดสูง ชนิด LED ขนาด 19 นิ้ว สามารถหมุนเอียงทำมุมเพื่อให้เห็นมุมมองที่ดีขึ้น
  • มีช่องสำหรับวางหัวตรวจ (Probe Holders) เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
  • มีช่องสำหรับต่อ USB, LAN, VGA, DVI, Video, Remote
  • น้ำหนักเบา เคลื่อนที่ได้สะดวกสามารถเก็บอุปกรณ์การใช้งานต่างๆ ได้ เป็นต้น