เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติสำหรับฝึกอบรม (CardiAid AED Trainer)


CardiAid CT0207RT AED Trainer

เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติสำหรับใช้ในการฝึกสอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CardiAid CT0207RT AED Trainer ออกแบบมาให้มีลักษณะเหมือนเครื่องจริงและเครื่องไม่สามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าได้เพื่อความปลอดภัยและช่วยให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องสามารถตั้งค่ารูปแบบเหตุการณ์ต่างๆ สำหรับการฝึกสอนโดยใช้รีโมทในการควบคุมการทำงาน อาทิ เช่น ช็อค (Shockable Rhythms) และไม่ช็อค (Non-Shockable Rhythms) มีรายละเอียดดังนี

 • อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า (Power Consumption) ขนาด 180 มิลลิแอมแปร์
 • แบตเตอร์รี่เป็นชนิดลีดแอซิด (Lead-Acid) ความต่างศักดิ์ไฟฟ้าขนาด 12 โวลต์ มีความจุไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 1.2 แอมป์-ชั่วโมง (Ah)
 • แบตเตอร์รี่สามารถใช้งานได้นานไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมงต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง
 • ควบคุมการเปิด-ปิด เครื่องด้วยรีโมทขณะเครื่องเปิดฝาได้
 • เลือกรูปแบบให้เครื่องทำการช็อค (Shockable Rhythms) ได้
 • สามารถเลือกรูปแบบให้เครื่องไม่แนะนำให้ทำการช็อค (Non-Shockable Rhythms) ได้
 • เลือกรูปแบบการตรวจสอบพบการเคลื่อนไหว (Movement Detect)
 • เลือกรูปแบบการทำงานของเครื่อง กรณีเครื่องไม่พร้อมใช้งาน (Not Ready to Use) ได้สามารถเลือกรูปแบบการควบคุมการทำงานของเครื่อง กรณีการเชื่อมต่ออิเลคโตรดได้
 • เลือกรูปแบบการทำงานสำหรับการช่วยเหลือในเด็ก (Pediatric Mode) ได้
 • เลือกรูปแบบการทำงานเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานติดแผ่นอิเลคโตรดบนหน้าอกผู้ป่วยได้
 • เลือกรูปแบบการกดหน้าอกแบบไม่ต้องช่วยหายใจได้ (Hand-Only CPR)
 • สามารถเลือกอัตราการกดหน้าอกได้ 100, 110, 120 ครั้งต่อนาทีได้
 • สามารถเลือกการใช้งานภาษาไทยและภาษาอื่นๆ ได้มากกว่า 20 ภาษา
 • ตั้งค่าการฝึกสอนสำหรับใช้งานเครื่องแบบกึ่งอัตโนมัติต้องกดปุ่มเพื่อทำการช็อค เครื่องจะเตือนผู้ปฏิบัติงานก่อนทำการช็อค
 • การตั้งค่าสำหรับการทำซีพีอาร์โหมดโดยการกดหน้าอกเพียงอย่างเดียว (Hand Only CPR Mode) และตั้งค่าการทำซีพีอาร์ที่มีการกดหน้าอกและมีการใช่วยหายใจร่วมด้วย
 • การตั้งค่าความถี่ของเสียงจังหวะสำหรับการช่วยทำการกดหน้าอกได้แบบ 100 ครั้ง 110 ครั้ง และ 120 ครั้ง
 • ตั้งค่าภาษาที่ต้องการฝึกสอนได้มากกว่า 20 ภาษา รวมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้
 • ตั้งค่าความผิดปกติของเครื่องได้ โดยให้เครื่องแจ้งเตือนไม่พร้อมสำหรับการใช้งาน