หุ่นฝึกอบรมสำหรับการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Brayden Manikins for Basic Life Support Training)


Brayden Manikins

หุ่นจำลองสำหรับการฝึกอบรมการช่วยช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแบบครึ่งตัว (Torso) ใช้สำหรับฝึกอบรมการช่วยชีวิต (CPR: Cardiopulmonary Resuscitation Training) มีสัญญาณไฟแสดงคุณภาพการกดหน้าอกโดยแสดงเป้นระบบการไหลเวียนของหลอดเลือด พร้อมมีสัญญาณเสียงดังคลิ๊กแสดงระดับความลึกของการกดหน้าอกที่ถูกต้อง มีรายละเอียดดังนี้

  • หุ่นฝึกอบรมสำหรับผู้ใหญ่แบบครึ่งตัว ขนาดใกล้เคียงคนจริง ทำจากวัสดุอย่างดี มีความแข็งแรงทนทานสำหรับใช้ในการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support Training)
  • ศีรษะของหุ่นสามารถจับเคลื่อนไหวเพื่อการฝึกสอนการเปิดทางเดินหายใจด้วยวิธีทำการกดหน้าผากและเชยคางได้ (Head Tilt and Chin Lift) ได้
  • สามารถถอดเปลี่ยนปอดและใบหน้าหุ่นได้
  • แสดงตำแหน่งกายวิภาคที่สำคัญ เช่น ตำแหน่งกระดูกซี่โครงและกระดูกหน้าอก
  • สามารถ เปิด/ปิดเสียงคลิ๊ก (Clicker) ในการบอกความลึกของการกดหน้าอกได้
  • ขนาดความยาว 59 เซนติเมตร น้ำหนักตัวหุ่นรวมแบตเตอร์รี่ไม่เกิน 3.1 กิโลกรัม
  • สามารถเลือกใช้พลังงานจากไฟฟ้ากระแสสลับได้ในกรณีไม่ใช้พลังงานจากแบตเตอร์รี่
  • สามารถแสดงสัญญาณไฟเพื่อบอกถึงคุณภาพการกดหน้าอกที่ถูกต้อง โดยมีสัญญาณไฟแสดง 

(1) สัญญาณไฟแสดงที่หน้าอก เมื่อความลึกของการกดมากกว่า 5 เซนติเมตร (Compression Indicating Lamps) 

(2) สัญญาณไฟแสดงที่คอแสดงความเร็วในการกดหน้าอก (Rate of Compression) มากกว่า 100 ครั้งต่อนาที 

(3) สัญญาณไฟแสดงที่ศีรษะแสดงคุณภาพความลึกและจังหวะการกดหน้าอกที่ดี (CPR Quality Indicating Lamps)