เกี่ยวกับ บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 โดยผู้บริหารที่มีความชำนาญและประสบการณ์ยาวนานในธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์การก่อตั้งเพื่อนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และสินค้าต่างๆ โดยเฉพาะเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง นอกจากนี้ การให้บริการหลังการขายโดยทีมงานที่มีประสบการณ์และความชำนาญในธุรกิจที่ยาวนานที่ยาวนานมากกว่า 20 ปี จึงสามารถมั่นใจและเชื่อถือได้สำหรับการให้บริการหลังการขาย


การนำเสนอผลิตภัณฑ์และสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทั้งบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าและพันธมิตรทางการค้า บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงมีความตั้งใจและมุ่งมั่นอย่างสูงสุดเพื่อให้การดำธุรกิจและการดำเนินงานต่างๆ เป็นที่ยอมรับและเชื่อมันจากลูกค้าและพันธมิตรในระยะเวลานับตั้งแต่ก่อตั้ง ด้วยวิสัยทัศน์ของผุ้บริหารที่เข้าใจตลาดและลูกค้าในกลุ่มธุรกิจเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากประสบการณ์ในธุรกิจที่ยาวนาน ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน


ติดต่อ บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 1 อาคารกลาสเฮาส์ ชั้นพี ห้องพี 01 ซอยสุขุมวิท 25 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110 ประเทศไทย

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105557169961

โทรศัพท์ +66 2046 8462 สายด่วน +66 9 0987 5629

E-mail: sales.medilife@gmail.com

นางสาวชลทิชา นราพจนารถ

กรรมการผู้จัดการ