บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมนงานประชุมประจำปี EMS FORUM 2015 การเชื่อมต่อห่วงโซ่การรอดชีวิต ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา โดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) วันที่ 24 - 26 มีนาคม พ.ศ. 2558

บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์และบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินในงานประชุมทางวิชาการ การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 2015 สถาบันการแพทฉุกเฉินแห่งชาติ ณ ไบเทค บางนา ประจำปี "National EMS FORUM 2015" การเชื่อมต่อห่วงโซ่การรอดชีวิต ซึ่งงานนี้จัดขึ้นโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) National Institution for Emergency Medicine (NIEMS) ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา (รายละเอียดเพิ่มเติมงานประชุม www.niems.go.th หรือดาวน์โหลดแอ็พพลิเคชั่นงานประชุม https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&...)

ทั้งนี้ บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด มีโอกาสได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์และจัดแสดงเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator) หรือ AED ผลิตภัณฑ์ CardiAid AED ซึ่งเป็นเครื่องสำหรับการใช้งานในที่สาธารณะ (Public Access Defibrillation) สำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบภาวะหัวใจหยุดเต้นฉับพลันหรือ Sudden Cardiac Arrest เทคโนโลยีประเทศเยอรมัน ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้การใช้งานง่าย (Simple & Vital) โดยประชาชนทั่วไปก็สามารถใช้งานได้ ด้วยระบบเสียงให้คำแนะนำภาษาไทยเครื่องแรก โดยได้รับเกียรติจาก นพ. อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการ การแพทย์ฉุกเฉิน (สพฉ.) และทีมแพทย์เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ และได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานประชุมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

สอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์และการบริการบริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ที่สายด่วน +66 9 0987 5629 หรืออีเมลล์ sales.medilife@gmail.com