บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมจัดนิทรรศการและแสดงผลิตภัณฑ์ CardiAid Automated External Defibrillator (AED) ในงานประชุมประจำปี 5th Annual Conference of the PAN Asia Academy of FPRS / ADAC ณ โรงแรมพลาซ่าเอทินี ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5 วันที่ 28-29 ธันวาคม 2558

บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมจัดแสดงสินผลิตภัณฑ์เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ CardiAid AED ในงาน 5th Annual Conference of the PAN Asia Academy of FPRS (Facial Plastic and Reconstructive Surgery / Aesthetic Dermatology Academy Conference: ADAC) ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมพลาซ่าเอทินี ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานประชุมจากสถาบันความงามและศัลกรรมตกแต่งจำนวนกว่า 500 ท่าน และในงานมีการสั่งจองเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ CardiAid AED จากสถาบันความงามและคลินิกเสริมความงามจำนวนหลายแห่ง

ข้อมูลเพิ่มเติมและรายละเอียดสำหรับงานประชุม [https://www.facebook.com/ADACWORLD.ORG/]

สอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์และการบริการบริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ที่สายด่วน +66 9 0987 5629 หรืออีเมลล์ sales.medilife@gmail.com