บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด บรรยายหัวข้อการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานตามหลักห่วงโซ่การรอดชีวิต (Chain of Survival) กรณีหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาล (Out of Hospital Cardiac Arrest) และสาธิตการใช้งานเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ CardiAid AED ในงานประชุมสาธารณสุขประจำจังหวัด ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ชลบุรี วันที่ 14 กรกฏาคม พ.ศ. 2558

บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี จัดขึ้นโดยสำนักงานสาูารณสุขจังหวัดชลบุรี โดยมีการบรรยายหัวข้อการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) กรณีภาวะหัวใจหยุดเต้นเกิดขึ้นนอกโรงพยาบาล (Out of Hospital Cardiac Arrest) และได้สาธิตการใช้งานเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ CardiAid AED ในงานประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 500 คน ณ  หอประชุม โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ชลบุรี วันที่ 14 กรกฏาคม พ.ศ. 2558