บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ส่งมอบเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ ยี่ห้อ CardiAid AED ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยียุโรป ให้กับมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน จังหวัดนครราชสีมา พร้อมจัดหลักสูตรฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้กับทีมอาสาสมัครจำนวน 2 รุ่น และการใช้งานเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ เพื่อให้เจ้าหน้าที่อาสาสมัครมีความรู้ความสามารถและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้อย่างถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติและมีประสิทธิภาพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ส่งมอบเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ ยี่ห้อ CardiAid AED ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยียุโรป ให้กับมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน จังหวัดนครราชสีมา พร้อมจัดหลักสูตรฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้กับทีมอาสาสมัครจำนวน 2 รุ่น และการใช้งานเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ เพื่อให้เจ้าหน้าที่อาสาสมัครมีความรู้ความสามารถและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้อย่างถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติและมีประสิทธิภาพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ข้อมูลเพิ่มเติมและรายละเอียดสำหรับงานประชุม [https://www.facebook.com/sawangmettathammasathan/]

สอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์และการบริการบริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ที่สายด่วน +66 9 0987 5629 หรืออีเมลล์ sales.medilife@gmail.com