บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมการประชุมประจำปี สมาคมความปลอดภัยโรงแรม (Hotel Security Association: HOSAT) ณ โรงแรมสุโกศล และบรรยายในหัวข้อ "ห่วงโซ่การรอดชีวิตและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนทั่วไป (Basic Life Support for Non-Healthcare Provider: BLS-NHCP" วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558


บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมงานประชุมประจำปีสมาคมความปลอดภัยโรงแรม (HOSAT) เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558 โดยมี พล.ต.ท. ฐิติราช หนองหารพิทักษ์ เป็นประธานในงานและบรรยายหัวข้อด้านความปลอดภัยและทางบริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ "ห่วงโซ่การรอดชีวิตและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนทั่วไป (Basic Life Support for Non-Healthcare Provider: BLS-NHCP)" เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานกรณีเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นที่เกิดขึ้นภายในนอกโรงพยาบาล (Out of Hospital Cardiac Arrest) ตามแนวห่วงโซ่การรอดชีวิต (Chain of Survival) ในงานประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมในงานกว่า 200 คน จากโรงแรมต่างๆ ทั่วประเทศไทย [ข้อมูลเพิ่มเติม สมาคมความปลอดภัยโรงแรม (Hotel Security Association): https://www.hosat.or.th/]


สอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์และการบริการบริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ที่สายด่วน +66 9 0987 5629 หรืออีเมลล์ sales.medilife@gmail.com