บริษัทเมดิไฟล์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ CardiAid AED ในงานประชุมการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS Chinag Mai) เพื่อเตรียมความพร้อมระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับการท่องเที่ยวในช่วงเทศการสงกรานต์ ซึ่งจัดขึ้น วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมอมารี จังหวัดเชียงใหม่

บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์และการบริการในงานประชุมระบบการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดเชียงใหม่ (EMS Chiang Mai) ร่วมกับงานการแพทย์ฉุกเฉินสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมอมารี จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือเหตุฉุกเฉินสำหรับช่วงเทศการสงกรานต์ โดยบริษัทได้นำผลิตภัณฑ์ CardiAid AED ซึ่งเป็นเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automated External Defibrillbator) เทคโนโลยีเยอรมัน เพื่อสาธิตและแนะนำให้กับผู้เข้าร่วมงานประชุมในครั้งนี้ โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และผู้เข้าร่วมงานประชุมและให้เกียรติในการเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของบริษัทและได้ให้ความสนใจจากผู้เข้ารวมง่านเป็นจำนวนมาก


สอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์และการบริการบริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ที่สายด่วน +66 9 0987 5629 หรืออีเมลล์ sales.medilife@gmail.com