บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน (BLS-NHCP) ให้กับครูฝึกและเจ้าหน้าจำนวน 36 คน จาก 12 โครงการของบริษัทพร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค (มหาชน) จำกัด โดยจัดฝึกอบรมที่สโมสรหมู่บ้านเพอร์เฟคเพลส มาสเตอร์พีช วันที่ 28 กรกฏาคม พ.ศ. 2558

บริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน (Basic Life Support for Non-Healthcare Provider) พร้อมฝึกอบรมการใช้งานเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) สำหรับครูฝึกและเจ้าหน้าที่ประจำสโมสรหมู่บ้าน จาก 12 โครงการของบริษัทพร็อพเพอร์ตี้เพอร์เฟค (มหาชน) จำกัด เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภาวะหัวใจหยุดเต้นฉับพลัน (Sudden Cardiac Arrest) ได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที [ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับบริษัทพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) www.pf.co.th]


สอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์และการบริการบริษัทเมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ที่สายด่วน +66 9 0987 5629 หรืออีเมลล์ sales.medilife@gmail.com